Biskopper i Belgien offentliggør tekst til velsignelse af homoseksuelle par

Den belgiske kardinal Jozef De Kesel (tv.), her fotograferet i 2010, er en blandt flere biskopper, som har godkendt en velsignelsesceremoni for homoseksuelle par. Foto: CNS foto/Francois Lenoir, Reuters

De flamsktalende biskopper i Belgien har netop offentliggjort et dokument om pastoral ledsagelse af katolikker, der identificerer sig som LGBT, herunder en tekst til brug for velsignelse af homoseksuelle par. Sidstnævnte kan benyttes under betingelse af, at der tydeliggøres overfor parret, at der ikke er tale om en egentlig ægteskabelig velsignelse.

Dokumentet ’Being pastorally close to homosexual persons: For a welcoming church that excludes no one’ er dateret den 20. september og findes på bispekonferencens hjemmeside. Det er underskrevet af de flamsktalende biskopper, der tilhører Belgiens etniske majoritetsgruppe. Gruppen anføres af kardinal Jozef De Kesel, formand for Den belgiske Bispekonference, samt biskopper fra landets fransktalende mindretal, herunder biskop Johan Bonny af Antwerpen, biskop Lodewijk Aerts af Brugge, biskop Lode Van Hecke af Gent og biskop Patrick Hoogmartens af Hasselt.

I teksten står der, at homoseksuelle par, der vælger at leve ”i en varig og trofast forening med en partner”, fortjener ”anerkendelse og støtte. […] Et sådan forhold kan, selv om der ikke er tale om et kirkeligt ægteskab, også være en kilde til fred og fælles lykke for de involverede”.

CathoBel, den officielle hjemmeside for den fransktalende del af Den katolske Kirke i Belgien, kunne man læse den 20. september, at det nye dokument kun gælder for regionen Flandern, men det bemærkes, at ”i begyndelsen af 2022 udgav [det fransktalende] bispedømme Liège en pjece med titlen ’At byde velkommen, at ledsage og i bøn at frembære det livsprojekt, som homoseksuelle personer deler’ – der blev forelagt pave Frans i juli”.

”Formentlig vil en fælles tilgang fra de fransktalende biskopper snart se dagens lys”, hedder det videre på hjemmesiden.

Et kort ritual
De flamsktalende biskoppers dokument, der flere gange henviser til pave Frans’ omstridte apostolske skrivelse Amoris laetitia fra 2016, sluttede med en ’bøn om kærlighed og troskab’. Denne bøn er i brede kredse blevet modtaget som en liturgisk ramme for velsignelse af homoseksuelle par.

I forordet til bønnen skriver biskopperne: ”Under pastorale møder er der ofte blevet anmodet om et øjebliks stilhed til bøn til Gud om, at Han må velsigne og forevige dette parforhold i kærlighed og troskab. Hvilket indhold og hvilken udformning denne bøn konkret skal have, drøftes bedst af de involverede sammen med en pastoral leder. Et sådant øjeblik af bøn kan finde sted i al enkelhed. Man bør også tydeliggøre forskellen til hvad Kirken forstår ved det sakramentale ægteskab”.

Efter en indledende bøn og skriftlæsning foreslår biskopperne, at de to involverede personer ”overfor Gud udtrykker deres forpligtelse til hinanden”. Ritualet kan efterfølges af ”menighedens bøn”, hvor de tilstedeværende beder om ”at Guds nåde må virke i dem [parret], så de kan tage vare på hinanden og det omgivne samfund, de lever i”.

Bønnen afsluttes med forbønner, et Fadervor, en afsluttende bøn og en velsignelse.

Ikke forelagt Vatikanet
Den franske katolske avis La Croix skrev tilbage i 2018, at kardinal De Kesel, ærkebiskop af Mechelen-Brussel, havde signaleret en vis åbenhed over for en bønsorienteret ceremoni for homoseksuelle par, men han tilføjede allerede dengang, at der ikke kunne blive tale om et ”religiøst ægteskab” eller en ”kirkelig velsignelse, der til forveksling kunne ligne en ægteskabelig velsignelse”.

Den tyske udgave af Vatican News skriver, at en talsmand for ærkebispedømmet Mechelen-Bruxelles har sagt, at den foreslåede ceremoni ikke var blevet forelagt Vatikanet til godkendelse inden dens offentliggørelse.