Den Nordiske Bispekonference udsender pressemeddelelse med udtalelse om krigen i Ukraine

"Vi bifalder Ukraines modstandsdygtighed og den indsats, som mennesker med god vilje gør for at brødføde de sultne, trøste de sørgende og pleje de syge" skriver Den nordiske Bispekonference i en fælles udtalelse om den fortsatte krig i Ukraine. Pressemeddelelsen er udsendt på tysk og engelsk, men er gengivet i en dansk oversættelser her nedenfor.

"Vi bifalder Ukraines modstandsdygtighed og den indsats, som mennesker med god vilje gør for at brødføde de sultne, trøste de sørgende og pleje de syge"

Den 11. marts 2022 udsendte vi, Den Nordiske Bispekonference, en erklæring, hvori vi udtrykte vores "dybe fællesskab med det ukrainske folk og vores harme over den aggressionskrig, hvormed Den Russiske Føderation viser foragt for Ukraines suverænitet og forårsager utallige lidelser for millioner af uskyldige mennesker". 

To år senere er vores harme uformindsket, skærpet af sorg over de mange liv, der er gået tabt, over de mange, der er blevet lemlæstet eller fordrevet fra deres hjem, over de traumer, børn har lidt, og over den systematiske ødelæggelse af en national, kulturel og religiøs arv. 
Den russiske aggression skaber også bekymring i vores lande: For et par dage siden meddelte Rusland, at de havde udstationeret tropper langs den finske grænse. Erindringer om tidligere konfrontationer vækkes til live. I et sådant klima er der brug for styrke og klar tænkning. Det er nødvendigt med en langsigtet vision for europæisk stabilitet, som kan gøre det muligt for freden at blomstre i varig retfærdighed. På et tidspunkt, hvor vores kontinent rystes af truende vinde, er vi nødt til at sikre os, at vores rødder stikker dybt. I dette arbejde ønsker den katolske kirke i de nordiske lande at spille en rolle. 

Vi bifalder Ukraines modstandsdygtighed og den indsats, som mennesker med god vilje gør for at brødføde de sultne, trøste de sørgende og pleje de syge. På den måde trænger håbets flamme ind i hadets dræbende mørke. Vi roser især Caritas' arbejde i Ukraine. Ligesom sidste år vil vores lande forene sig i en pinseaktion for at indsamle midler til Caritas' humanitære arbejde i Ukraine. 
Hundredtusindvis af ukrainske flygtninge er i løbet af disse to år blevet integreret i vores nordiske sogne og samfund. Vi byder dem velkommen. De beriger os med den åndelige rigdom, de bringer med sig. I tusind år har et stærkt bånd af venskab knyttet vores lande til regionen Kyivan Rus'. Vi beder Gud, de fattiges beskytter, som ler af fyrsternes overmod (Salme 2,4), om at genoprette freden i Ukraine. 
Når vi går ind i Passionstiden, fokuserer vores øjne på Jesus, som er vores fred (Efeserne 2,14), foran Pontius Pilatus. Vi bliver mindet om, at en bestræbelse på at etablere fred i vores syndsyge verden indebærer at tale sandhed til magten. Må Kristi frelsende påske, grundlaget for vores eksistens, forny jordens overflade. Må Kristi Ånd gøre os virkelig kloge.

Luxemburg, 15.03.2024

+ Czeslaw Kozon, Copenhagen, President
+ Anders Cardinal Arborelius OCD, Stockholm, Vice-President
+ Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
+ David Tencer OFMCap, Reykjavik
+ Erik Varden O.C.S.O., Trondheim and Apostolic Administrator Tromsø
+ Raimo Goyarrola, Helsinki
+ Peter Bürcher, Bishop em. Reykjavik
+ Berislav Grgic, Bischof Prelate em. Tromsø