Georg og Frida Hviids Fond

Hermed indkaldes ansøgninger til Georg og Frida Hviids Fond.

Fondens formål er at yde støtte til Den Katolske Kirkes sociale og pædagogiske arbejde. Støtten ydes primært til institutioner eller foreninger, men kan også gå til enkeltpersoner.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse samt oplysninger om CVR-nr. Bankoplysninger til evt. overførsel skal også fremgå af ansøgningen. Der ydes normalt ikke støtte med mere end 50.000 kr. pr. ansøger.

Ansøgninger til Georg og Frida Hviids Fond skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. maj, 2024. Ansøgning sendes med e-mail til Nik Bredholt, (e-mail).