Hen mod synoden i oktober

Den synodale proces fortsætter hen imod den anden samling i Rom oktober 2024.. Sekretariatet i Rom har udsendt materiale til brug for det lokale arbejde i bispedømmerne. Materialet bygger på Synteserapporten fra mødet i oktober 2023. I midten af marts kom yderligere uddybende materiale. Dokument og arbejdsmaterialet ventes at foreligge på dansk efter påske. Indtil videre findes de bl.a. på engelsk: De kan downloaded som PDF på engelsk: Dokumentet., samt arbejdsmaterialet og det uddybende materiale.

Pave Frans har yderligere for  nylig etableret 10  arbejdsgrupper, bestående af  eksperter på de respektive områder samt embedsmænd fra de  relevante departementer i kurien, der sideløbende med Synodens arbejde skal behandle  spørgsmål fra syntesedokumentet. Dette initiativ fra pavens side er begrundet i erkendelsen af, at Synodens ordinære samling hverken  ville kunne nå at behandle disse spørgsmål indenfor den ordinære samling eller have tilstrækkelige ekspertresurser til rådighed. De 10 grupper ventes at have et udkast færdigt til synodens anden ordinære samling i oktober og at færdiggør sit arbejde sommeren 2025. Pave Frans' brev herom kan læses online bl.a. på engelsk.

Det ordinære synodemøde skal koncentrere sig om at arbejde videre med kernetemaet om En synodal Kirke i mission -   altså en Kirke , kendetegnet ved  fællesskabet, medinddragelse og  mission,  i sendelse til verden.

Det næste tiltag i synodesammenhængen vil blive mødet for 300 sognepræster fra hele verden i slutningen af april.. Her vil der også være dansk deltagelse. Læs mere her: