Invitation til fejring af Kristi Legemes og Blods fest

Vi har efterhånden mange år fejret Kristi Legems og Blods fest med pontifikalmesse og procession i Skt. Therese Kirke og Rygaards skole park. I år markeres festen torsdag den 30. maj kl. 18.00.

Alle menigheder i Hovedstandsområdet samt deres præster, diakoner, ordenssøstre er inviteret til at deltage i fejringen i Skt. Therese Kirke, Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup.

Efter messen og procession afholder vi en reception i menighedslokalet. Alle er inviteret til at komme og være med.