Online bibel-kursus for kateketer

Interview med p Sigurd om online Bibel-kursus, tilrettelagt for kateketer og alle andre med interesse.

Kateketer må have solidt fodfæste i Biblen

Netværket for kateketer har siden januar 2024, i samarbejde med p Sigurd, tilbudt online Bibel-kursus, tilrettelagt for kateketer og alle andre med interesse for at lære mere om Biblen.

En kølig dag i februar mødte jeg p Sigurd i Sct Albani kirke for at spørge ham, hvilke refleksioner han har gjort sig før kursets opstart primo januar og indtil nu, hvor vi er godt på vej i forløbet, som har været et tilløbsstykke idet mange, ud over kateketernes kreds i vores bispedømme, har vist interesse for at være med. På baggrund af den enorme interesse kan vi også afsløre, vi er i gang med at forberede andre kurser med bibelske temaer til efteråret.

P Sigurd fortæller, at når han har sagt ja til at gennemføre dette kursus, er det fordi han er overbevist om, at hvis man skal have et personligt forhold til Jesus, må man kende evangelierne og af den vej lærer Jesus at kende. Det er der flere årsager til. En af dem er, det er i evangelierne vi hører hvad der er sket under Jesus møder med forskellige mennesker.

P Sigurd fortæller videre, at han selv har haft nogle af sine stærkeste møder med Jesus gennem evangelierne, fordi det er umuligt ikke blive stærkt berørt, over hvad Jesus siger til dem han møder og ikke mindst, dem han helbreder. Ligeså er det umuligt ikke at blive berørt, da Jesus græder og viser stærke følelser, efter Lazarus er død.

Det jeg frygter, fortsætter p Sigurd er, at der kan forekomme katekese, hvor man glemmer de fire evangelier og hvor det kommer til at dreje sig udelukkende om Fadervor, kendskab til sakramenterne og for eksempel rosenkrans - altså en oplæring i troen, der løsriver sig fra Jesus og de fire evangelier.

P Sigurd fortæller videre, at han altid selv har været meget optaget af, at bruge de bibelske tekster i katekese. Hvis vi siger, vi skal elske Gud af hele vores hjerte, kraft og styrke (5 Mos,6,7) som er det bud Israels folk modtager – må man stille sig spørgsmålet, hvor svært det kan være at elske Faderen som ingen har set. Hvor svært det kan være at elske Helligånden, der ofte forstyrrer og udfordrer os. Det nemmeste er at elske Jesus Kristus, som har vist os hvem han er og det gør han gennem de fire evangelier. Katekese med udgangspunkt i evangelier og den øvrige Bibel, skaber hos børn og unge en naturlig kærlighed til Jesus og dermed også, hen af vejen, kærlighed til Faderen og Helligånden. Uden den kærlighed, fortsætter p Sigurd, tror jeg ikke troen har et fundament - da bliver den tomme fraser uden rødder.

P Sigurd fortsætter sin refleksion over troen som kærlighed til Jesus, idet han vender tanken mod venskabet. Venskab har for børn og unge mennesker den allerstørste betydning og derfor er det et frugtbart udgangspunkt, at begynde at udvikle et venskab med Jesus, som hen af vejen kan udvikle sig til kærlighed til Den Treenige Gud. En katekese om den hellige kommunion uden forbindelse til Jesus i evangelierne kan ikke skabe en relation til Ham! Man må bruge den hellige Skrift, hvis man vil bane vej for en tro, der kan overleve.

P Sigurd, kan du sige noget om kateketen, der baner vejen, men ikke selv er den, der giver troen?

Ja, vi fik en meget vigtig påmindelse til præsteretræten for nylig i Maribo, som en engelsk biskop, der var retræteleder, mindede os om vi kun er arbejdere i Herrens vingård og han understregede det faktum, at vi som oftest ikke selv ser frugten af vores arbejde. Hvis vi ser en frugt er det typisk et arbejde, der er begyndt før vi selv blev født. Det arbejde enhver af os gør i Herrens vingård, kan ikke overtages af nogen anden. Vi må hver især løse de opgaver vi har fået og vi må forstå, at væksten skabes af Helligånden. Hvorfor skal vi da arbejde, kunne vi spørge?

Svaret er, at vi skal bringe mennesker til Herren, så de i mødet med Ham, kan vokse i troen, men det er ikke os selv, hverken præster eller kateketer, som skaber vækst. Måske kan vi hjælpe mennesker vi underviser, til at lytte til Helligånden? Vi kan i alt fald lære dem om Jesus og gennem den personlige relation til Jesus, kan Helligånden gøre sit arbejde.

Hvis vi ser os som medarbejdere i Herrens vingård, og vi ikke ser frugt, skal vi ikke være nervøse, for vores arbejde bærer frugt den dag, Herren vil det. Vi kan trøste os med de mange anekdoter om mennesker, ofte i nød og i en voksen alder, der husker hvad de har lært i deres barndom blandt andet i kirkens katekese og forberedende undervisning og som vi oplever, aktivt søger kirken, senere i livet.

Man kan møde mennesker, der efter mange års fravær søger kirken og fortæller de kommer, fordi de engang har lært, at Gud elsker dem uanset deres nuværende situation.

På spørgsmålet om hvilke overvejelser p Sigurd gjorde sig under forberedelsen af kurset, svarer han: ”Hjertet i den hellige skrift er de fire evangelier. Da kan man spørge, hvorfor der er så stærkt fokus på andre tekster, når evangelierne er det vigtigste? Svaret er her, som vi også ser i Katekismus [KKK 56-65; Hebr 1,1-2], at det gamle Testamente (GT) peger på Kristus. Det betyder, at man kan blive kendt med Kristus både gennem de fire evangelier og gennem teksterne i GT. Ofte vil man finde tekster i GT, der er lettere at forstå og nemmere at bruge i undervisningen fordi, mange af de gamle tekste beskriver på en enkelt måde Guds kærlighed til mennesker og disse tekster, egner sig rigtig godt til katekese. Som kateketer bør vi ikke stå og læse op af en bog, vi må vide lidt mere og vi må have kendskab til hele den hellige Skrift. Den, der bestemmer sig for, for første gang at læse GT, vil få mange positive oplevelser. Det gamle testamente er en umistelig del af den hellige skrift.”

P Sigurd fortsætter: ”Når man føler sig kastet omkuld i troen, er der også meget at hente i brevene i det ny Testamente (NT), ikke bare i Pauli breve, men også i de øvrige breve, der fortæller om hvordan Helligånden arbejder i menighederne. Det kan være til stor inspiration for kateketer, når man studerer disse breve. Det stod meget dårligt til i flere af de nævnte menigheder [i NT] og man ser, hvordan Helligånden hjalp til med at løse forskellige udfordringer. Der er lange lister med navne af medarbejdere og en del af dem, har givetvis også været kateketer, der oplevede udfordringer af forskellig art i menighederne. Det viser os, at der helt fra begyndelsen af, har der været kateketer, som har givet troen videre og det er et kald, vi også ser i vores tid.”

Mit ønske er, afslutter p Sigurd vores samtale, at man som kateket, skal have en voksen og moden omgang med den hellige skrift, fordi det er skadeligt hvis folk, der næsten ingen viden har om biblen underviser, fordi man risikerer at skabe forvirring eller modstand i dem, der modtager undervisningen.

Først og fremmest i kurset bliver man mere professionel i sin omgang med Biblen så man på en mere moden måde kan undervise med afsæt i Biblen og ikke mindst fra evangeliets budskab. I undervisningen må man være en voksen, der er en god rollemodel for børn og unge. Enhver katekese må være tilpasset dem man skal undervise og man må kunne tilrettelægge sin undervisning på rette vis. Da bliver det vigtigt, man selv står solidt fast i sin viden om Biblen.

Artiklen er udarbejdet af kateketisk konsulent Ann-Lise Aasesdatter fra Pastoral Centret.

Vil du være med på online Bibel-kursus? Have direkte besked om kommende tilbud og kurser? Både kateketer og andre med interesse er velkomne. Yderligere information og tilmelding fås ved henvendelse til Ann-Lise Aasesdatter på email anaakatolsk.dk

På Pastoral Centerets hjemmeside kan du følge med i nye tilbud og kommende kurser. Se mere her: Kurser og events - Pastoral-Centret