Nyt efter- og videreuddannelsestilbud om religion, ret og samfund

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet arbejder på at udbyde et efter- og videreuddannelsestilbud i form af en fleksibel master og/eller masteruddannelse i Religion, Ret og Samfund. Med udgangspunkt i den faglige hverdagserfaring på tværs af samfundssektorer er formålet at give uddannelsens studerende færdigheder og kompetencer til at forholde sig fagprofessionelt og tværfagligt i det komplekse felt mellem religion, ret og samfund.

Her findes en kort beskrivelse af uddannelsen.