Syntesen af de synodale høringer i de nordiske bispedømmer

Der foreligger nu en samskrivning af den synodale høring i de forskellige nordiske bispedømmer i ét fælles dokument, som er sendt til bispesynodens sekretariat i Vatikanet. Dette dokument vil indgå i de videre drøftelser både op til og under bispesynoden i oktober 2023 i Rom.

Du kan læses dokumentet på engelsk på synode.dk eller HER