Sankt Knuds Kirke (13)

Sogn: 1849. Kirke: opført 1767

Sjællandsgade 48

7000 Fredericia

Hjemmeside: www.sanktknudskirke.dk

 

Søndag Højmesse kl.16.00

 

Konstitueret sognepræst

Jan Ophoff O.Præm.

 

Kirkens kontor

Sjællandsgade 48

Telefonisk henvendelse sker til sognepræsten

E-mail: sct.knudskirke.fredericiaslet_dette[a]gmailslet_dette.com

Bank: Danske Bank Reg.nr.: 3420 kontonr.: 3205124551

 

Menighedsrådsformand

Jeremi Vinodeep Kiruparajan

Grønkjærsvej 28,  Erritsø

7000 Fredericia

Telefon: 60 29 01 38

E-mail: jvkirup(a)gmail.com

 

 

 - Sankt Knuds Skole