Dagsorden til Pastoralrådets 107. møde

Mødet afholdes i weekenden 10. -11. juni 2023 på Severin Kursuscenter i Middelfart

Lørdag den 10. juni
10.00 Velkomst og indledning. Valg af dirigent. Navneopråb
10.20 Formandens beretning
10.40 Biskoppens beretning
11.40 Pause
12.00 Regnskab v / administrationschef Thomas Larsen
12.45 Tidebøn
13.00 Frokost
14.30 Kirkeskat v / Susanne Madsen (inkl. kaffepause)
16.30 Pause
17.00 Messe
18.00 Middag
20.00 Fælles arrangement og aftenhygge - repræsentanterne fra Færøerne og Bornholm fortæller om deres menigheder.

Søndag den 11. juni
8.00 Messe
9.00 Morgenmad
10.00 DUK orienterer
11.15 ”Hvad får konvertitter til at føle sig hjemme i Den katolske Kirke?” Oplæg v / Jakob Laugesen og efterfølgende diskussion
12.15 Forståelse af ”Vedtægter for menighedsråd” og ”Bestemmelser for menighedernes økonomiske og personalemæssige forvaltning” v / Georg Høhling
12.30 Lægfolks mulighed for deltagelse ved valg af biskop v / Paul Jørgensen
12.45 Eventuelt. Afslutning
13.00 Mødet slutter.

Diverse materiale til brug på mødet findes HER