Ben, Pawel Michal S.J.

Tidligere præst hos Jesuitterne

(født: 03.12.1984 - præsteviet: 28.06.2014)

E- mail: pawel.bengmail.com

Forlod bispedømmet 2023