Fleetwood, Peter

Tidligere Konstitueret sognepræst på Færøerne

(født: 16.12.1953 - præsteviet: 31.07.1977)

E- mail: p.fleetwoodrcaol.ork.uk

Forlod bispedømmet 2023