Fleetwood, Peter

Tidligere Konstitueret sognepræst på Færøerne

(født: 16.12.1953 - præsteviet: 31.07.1977)

Forlod bispedømmet 2023