Torsdag den 20. januar offentliggjordes den længe ventede advokatundersøgelse om hvordan ærkebispedømmet München og Freising har håndteret seksuelle overgreb begået i Kirken i perioden 1945-2019.

Den omfangsrige advokatundersøgelse viser, at mindst 497 personer har været udsat for seksuelle overgreb i det tyske ærkebispedømmet gennem en periode på…

Læs mere

Nyheder

I Aula Paolo VI i Vatikanet til venstre for pavens bolig har man fra den 10. december kunnet beundre scenen for Jesu fødsel, der er indrettet i et…

Læs mere

Det tre milliarder dollar store bidrag fra de kristne samfund i Israel og de omkringliggende lande er fortsat ”under alvorligt pres”, hedder det i en…

Læs mere

Ifølge den netop offentliggjorte statistik fra OSCE, Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa, blev der indrapporteret 65% flere hadforbrydelser mod kristne i Europa i 2020 end det foregående år.

Statistikken, der blev offentliggjort den 16. november, dokumenterer 980 hændelser mod kristne, herunder brandstiftelse på katolske kirker,…

Læs mere

”Guds kirke er sammenkaldt til synode”. Sådan indledes det forberedende dokument til bispesynoden i oktober 2023. Vi kaldes sammen for at begynde en…

Læs mere

Quick links

Pavens intentioner

Januar

For opdragelse til sandt broderskab

Vi beder for at alle, der lider under religiøs diskrimination og forfølgelse, i de samfund de lever i må finde anerkendelse af deres rettigheder og af den værdighed, som stammer fra at være søskende.

Intentionerne for 2022