Læsninger: 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20

Sidste søndag fejrede vi pinse, Helligåndens komme, opfyldelsen af Jesu løfte til sine…

Læs mere

Læsninger: Es 61,1-3a.6a.8b-9 ApG 4,13-21 Mark 16,9-15

Du bliver præsteviet i en privilegeret tid, nemlig påsketiden, hvor vi i læsningerne hører om…

Læs mere

Læsninger: ApG 10,34a.37-43  1 Kor 5,6b-8  Joh 20,1-9

 

Kristus er én gang for alle opstået fra de døde og kan ikke mere dø. Det er én af de mest…

Læs mere

Læsninger: Ez 36,16-17a.28-28 m.fl.  Rom 6,3-11  Mark 16,1-7

Hver af de mange læsninger, vi har hørt i denne påskevigilie, rummer stof nok til en…

Læs mere

Læsninger: Es 52,13-53,12  Hebr 4,14-16; 5,7-9  Joh 18,1-19,42

Lidelseshistorien og påskedagenes liturgi i det hele taget rummer en fylde af åndelig…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14  1 Kor 11,23-26  Joh 13,1-15

Når Jesus har valgt måltidet som rammen om sit nærvær i Eukaristien, så bruger han noget,…

Læs mere

Læsninger: Es 6,1-3a.6a. 8b-9  Åb 1,5-8  Luk 4,16-21

Kære medbrødre i præstedømmet og diakontjenesten, kære ordenssøstre, kære firmander, kære…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10; 1 Kor 1,18-25; Mark 1,14-20

”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet.” Sådan lyder Jesu…

Læs mere

Læsninger: ApG 6,8-10; 7, 54-59                             Matt 10,17-22

Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men den hellige Stefanus’ navn…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10       Hebr 1,1-6    Joh 1,1-5.9-14

Kære medbrødre i præstedømmet, kære forsamlede menighed,

Som sagt hører vi i dag et…

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Københavns domkirke, Vor Frue, søndag 3. december 2017 i forbindelse med økumenisk gudstjeneste for 500-året for…

Læs mere

Biskoppens prædiken i Sct. Ansgars Domkirke 29. alm. søndag, den 22. oktober 2017

Læsninger: Es 43,1,4-6; 1 Thess 1,1-5b; Matt 22,15-21

---- …

Læs mere