Bispedømmet København

Det katolske bispedømme København er en del af Den universelle katolske Kirke.

Med omkring 46.000 registrerede medlemmer er Den katolske Kirke i Danmark en mindretalskirke, men den afspejler Verdenskirkens mangfoldighed ved at dens medlemmer kommer fra mange forskellige lande. På den måde afspejler Kirken også evangeliets universalitet.

Tilstedeværelsen af disse mange forskellige nationaliteter i Danmark giver selvfølgelig nogle udfordringer, men er for det mest en kilde til menneskelig og åndelig vækst.

En stor del af alle de danske katolikker er født i udlandet. Derudover er et antal katolikker født i Danmark af udenlandske katolikker. Katolikker med en dansk baggrund udgør dog fortsat den største enkelte etniske gruppe, og i gudstjenesten i sognene fejres på dansk. Hvor der er behov for det, holdes der også gudstjenester på andre sprog.

Den katolske Kirke i Danmark udgøres af ét bispedømme med bispebolig og -kontor beliggende i København. Udover de 38 sogne i Danmark omfatter bispedømmet også to Nordatlantiske sogn i hhv. Grønland og på Færøerne, i alt 40 sogne bestående af menigheder fra nogle hundrede medlemmer til menigheder med flere tusinde medlemmer.

Bispedømmet ledes af en biskop, som bistås af præster og diakoner – i 2018 er 72 præster og fem diakoner tilknyttet bispedømmet.

I ethvert sogn er der et demokratisk valgt menighedsråd, som i samarbejde med sognepræsten har ansvaret for menighedens liv, aktiviteterne og økonomien. Ordningen med menighedsråd blev indført i 1970.

------

Link til de enkelte menigheder

Link til bispekontoret

Søndagsmesser – Storkøbenhavn og Nordsjælland

Link til katolsk praksis