Hvad så med HIV og AIDS?

Kondomer nedsætter risikoen for at blive smittet med HIV, men de tager ikke fat om problemets rod. De er bare symptombehandling. Problemet er ikke først og fremmest, at folk dyrker sex uden kondom, men at mange mennesker jævnligt skifter sexpartner. Hvis alle mennesker holdt sig til én partner og var trofast mod ham eller hende hele livet, så ville AIDS-epidemien hurtigt kunne bringes under kontrol. 

På verdensplan er der nu ca. 40 millioner mennesker, som er smittet med HIV/AIDS. Heraf bor 30 millioner i Afrika, hvor 7000 mennesker hver dag dør af sygdommen. 

De sidste 20 år har man med "sikker-sex"-kampagner forsøgt at få sygdommen under kontrol, men det er slet ikke lykkedes. Heller ikke i Danmark. Faktisk har der aldrig været så mange nye smittede herhjemme, som der er i øjeblikket. 

Kondomer nedsætter risikoen for at blive smittet med HIV, men de tager ikke fat om problemets rod. De er bare symptombehandling. Problemet er ikke først og fremmest, at folk dyrker sex uden kondom, men at mange mennesker jævnligt skifter sexpartner. Hvis alle mennesker holdt sig til én partner og var trofast mod ham eller hende hele livet, så ville AIDS-epidemien hurtigt kunne bringes under kontrol. 

Ægte sex er udtryk for den helt store, ubrydelige kærlighed (Se artikel om sex og prævention). Hvis man har sex med forskellige partnere uden virkelig at elske dem, så misbruger man noget af det smukkeste, Gud har skabt. Og misbrug har altid negative konsekvenser. AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme kan også ses som naturens protest mod, at mennesket ikke er trofast overfor sin partner.

AIDS i de fattige lande

Som sagt lever 75 % (ca. 30 millioner) af alle verdens HIV-ramte i Afrika. Mange påstår, at Den katolske Kirke er medskyldig i den afrikanske AIDS-epidemi, fordi Kirken er imod kondomer. Det er forkert. 

For det første fordi Den katolske Kirke ikke har meget at skulle have sagt i de lande, som er hårdest ramt af AIDS. Der bor nemlig ikke ret mange katolikker i disse lande. Eksempelvis er næsten 40 % af alle voksne i Botswana smittet med HIV, men under 5 % af befolkningen er katolikker. 

For det andet fordi der faktisk kun er ét eneste land i hele Afrika, som har haft succes med bekæmpelsen af AIDS, og det er Uganda. Det er også det eneste land, hvor man ikke kun kører "sikker-sex"-kampagner og deler kondomer ud. I Uganda har man de sidste 10 år opfordret folk til først og fremmest at være seksuelt afholdende, indtil de bliver gift, og til derefter at være trofaste mod deres ægtefælle. Og det er jo præcis det, Den katolske Kirke opfordrer folk til. På den måde er antallet af HIV-smittede i Uganda faldet fra 14 % til 5 % af befolkningen! I alle andre lande i området er der blevet flere smittede i samme periode. I øvrigt er næsten halvdelen af Ugandas befolkning katolikker. 

AIDS-epidemien i det sydlige Afrika kan ikke stoppes med kondomer, men ved adfærdsændring. Der er alt for meget seksuel vold, flerkoneri og alt for mange - især mænd -  der alt for ofte skifter partner. Men der er også mange andre problemer: fattigdom, et elendigt sundhedsvæsen, krige, flygtningestrømme, malaria og tuberkulose, der svækker immunforsvaret og gør folk mere sårbare overfor HIV-smitte. Hvis afrikanerne virkelig skal hjælpes med at bekæmpe den katastrofale AIDS-epidemi, rækker det ikke med kondomer. Der er brug for massiv hjælp til generelt at forbedre uddannelsesniveau, levevilkår, hygiejnisk standard på sygehusene, adgangen til den kostbare livsforlængende medicin til de HIV-ramte, ordentlige plejemuligheder for de AIDS-syge, omsorg for de hundredtusindvis af børn, der har mistet den ene eller begge deres forældre på grund af AIDS-epidemien, osv. Den katolske Kirke har længe været meget aktiv på alle disse områder.