Missio Danmark

 

Kontaktperson:

Minh Quang Nguyen (Josef)

Bernstorffsvej 56

2900 Hellerup

Mobil 51 32 88 96 

E- mail:nmqdkkatolsk.dk

Hjemmeside: www.missio.dk

 

Hvad er Missio?

De pavelige Missionsværker er ikke hjælpeorganisationer i traditionel forstand som fx Caritas Danmark, Folkekirkens Nødhjælp eller Dansk Røde Kors, men har sit fokus på troens udbredelse og at styrke Kirkens missionale indsats, navnlig i tredje verdens lande.

Missio Danmark er bispedømmets repræsentant i De pavelige Missionsværker.