Frelsen, nåden og Kirken

Mennesket er bestemt til salighed, men det er såret af synden. Det har derfor brug for Guds frelse. Hans hjælp kommer mennesket i møde, både ved moralloven som retleder det, men også - og især - ved nåden, som holder det oppe, og som skænkes gennem Kirken.

Mennesket får del i saligheden ved Guds nåde. Ved nåden forstås Guds nærvær, d.v.s. at have del i Guds liv, at modtage Hans velvilje og hjælp til at besvare Hans kald. Gud har ved sin nåde og ved Kristi korsoffer magt til at retfærdiggøre os, dvs. at tilgive og rense os fra vore synder og give os del i Hans retfærdighed og guddommelighed. Det sker gennem troen og dåben.

Det er i Kirken og i fællesskab med alle døbte, at det kristne menneske realiserer sit kald. Det er her, vi modtager undervisning i Guds ord om det nye liv i kærligheden, og det er her, vi modtager sakramenternes nåde, som styrker os på vejen.