Medlemsregister

I forbindelse med den løbende opdatering af Kirkens medlemsregister opfordres katolikkerne til at oplyse deres cpr-nummer samt tilsvarende numre for deres børn.
Det kan bl.a. ske ved at udskrive de blanketter, som er nævnt nedenfor, udfylde dem og enten aflevere dem til sognet eller sende dem til Katolsk Bispekontor, Gammel Kongevej 15, 1620 København V.

Brug følgende blanketter:
- enten:
     a. Registreringsblanket til voksne
- eller:
     b.1 Familieblanket med ekstra side til børn
     b.2 Ekstra side til familieblanket

Du kan også læse den officielle information til katolikker om Kirkens medlemsregister. Samme information findes også på engelsk, polsk eller vietnamesisk.

Indsend udfyldte blanketter pr. brev til Katolsk Bispekontor, Gammel Kongevej 15, 1610 København V.