Den katolske Kirkes Katekismus

Den katolske Kirkes Katekismus giver klar og omfattende besked om alle væsentlige emner i den katolske tro. Bogen er delt op i fire dele, der omhandler troen (trosbekendelsen), liturgien (sakramenterne), moralen (de ti bud) og bønnen (Fadervor). 

Katekismen repræsenter en autoritativ og ajourført fremstilling af den katolske Kirkes lære på grundlag af Bibelen og hele Traditionen, deriblandt særlig Det andet Vatikankoncil. 

Den katolske Kirkes Katekismus findes HER i dansk oversættelse.