Kirkeskat

Mens Folkekirken hovedsageligt finansieres via offentligt inddrevet kirkeskat, må andre trossamfund i Danmark finde finansiering af drift og vedligeholdelse på anden vis.

Kirkeretten giver den katolske biskop ret til at bestemme, hvordan bispedømmet skal finansieres. Kirkens mange funktioner kan finansieres, hvis alle danske katolikker betaler nogenlunde samme kirkeskat, som andre betaler til folkekirken.

Biskoppen opfordrer derfor til, at katolikker betaler en frivillig, men moralsk forpligtende kirkeskat på mindst 1 % af deres skattepligtige indkomst. Da beløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen, svarer det til, hvad medlemmer af folkekirken betaler.

 

 

Har du spørgsmål til kirkeskat eller vil du oprette en kirkeskatteaftale?

Kontakt:
Helene Herndal
Telefon 33 55 60 43
e-mail kirkeskatkatolsk.dk