Kirkens økonomi

Den katolske Kirke i Danmark er samlet i Bispedømmet København. Kirken modtager ikke tilskud fra staten, men finansieres gennem medlemmernes kirkeskat, kollekter, arv og gaver, samt fra donationer fra velgørere i ind- og udland.

Bispedømmets fællesadministration – eller bispekontoret i daglig tale – er etableret som en ’fælleskasse’ (Ansgarstiftelsen) til at varetage en række centrale administrative og pastorale opgaver i bispedømmet. De enkelte sogne i bispedømmet fungerer som selvstændige juridiske enheder, men er samtidig en integreret del af fællesskabet (Den katolske Kirke i Danmark).

Økonomisk hænger bispedømmet og sognene altså sammen og udgør tilsammen Den katolske Kirke i Danmark.

Fælleskassen/bispekontoret

Det er bispekontoret, som finansierer den fælles administration af aktiviteterne på bispedømmeplan. Det gælder fx udgifter i relation til præsterne, hovedparten af vedligeholdelsesudgifterne på kirkens ejendomme, udgifterne til administration og information, samt tilskud til institutioner og udgifter til råd og udvalg.  

 

Sognene

Økonomien i de enkelte sogne er underlagt sognepræstens ansvar med hjælp af menighedsrådet. Det sker i henhold til Bestemmelser for menighedernes økonomiske og personalemæssige forvaltning