Pavelige rundskrivelser

Pavelige rundskrivelser er vigtige, ofte omfangsrige tekster, som paven ønsker at rette til hele verdenskirken. En rundskrivelse kaldes af og til også ved sit latinske navn encyklika, der betyder det samme: noget der sendes rundt, dvs. til alle. Rundskrivelser er oftest stilet til biskopperne, men kan også være rettet til bredere kredse. De kan handle om teologiske, moralske, spirituelle eller mere politiske emner, og de udstikker normalt retningslinjer for Kirkens holdning til et aktuelt spørgsmål.

Rundskrivelser kan udspringe af pavens helt eget initiativ, men de kan også repræsentere hans sammenfatning af en længere forudgående drøftele f.eks. i forbindelse med en bispesynode. Selv om rundskrivelserne udstedes alene i pavens navn, har førende teologer ikke sjældent været involveret i udarbejdelsen af dem. Rundskrivelser er udtryk for pavens ordinære læreembede. Det vil sige, at de har en høj grad af autoritet, som er normgivende for hele Kirken.

Oftest vil de ikke rumme knivskarpe markeringer, men snarere på forskellig vis aftegne et teologisk "rum", inden for hvilket de lokale kirker og de enkelte teologer bør manøvrere. Af den grund er rundskrivelser affattet i en udførlig, ofte omstændelig og noget "diplomatisk" stil, der forudsætter tilpasning og tolkning i den konkrete sammenhæng. Dette er de lokale biskoppers og teologers opgave.

Pavelige rundskrivelser:

Evangeliets Glæde - Evangelii Gaudium [pdf] (24. november 2013)

Verbum Domini  - "the Word of God in the Life and Mission of the Church" engelsk udgave (11. november 2010) Tysk udgave

Om det Kristne håb - Spe Salvi [pdf] (30. november 2007)

Gud er kærlighed - Deus Caritas Est [pdf] (25. december 2005) 

Kirken udspringer af Eukaristien - Ecclesia de Eucharistia [pdf] (17. april 2003) 

Tro og fornuft - Fides et Ratio (14. september 1998) 

Kaldet til kristen enhed - Ut Unum Sint (25. maj 1995) 

Livets Evangelium - Evangelium Vitae (25. marts 1995) 

Sandhedens Stråleglans - Veritatis Splendor (6. august 1993) 

Centesimus Annus (1. maj 1991) 

Redemptoris Missio (7. december 1990) 

Det kristne lægfolk (Christifideles Laici) Det kristne lægfolk [PDF] (30. december 1988)

Sollicitudo Rei Socialis (30. december 1987) 

Redemptoris Mater (25. marts 1987) 

Dominum et Vivificantem Herren og levendegøreren [PDF] (18. maj 1986) 

Slavorum Apostoli (2. juni 1985) 

Laborem Exercens (14. september 1981) 

Dives in Misericordia (30. november 1980) 

Redemptor Hominis (4. marts 1979) 

Katekese i vor tid [PDF] (Catechesi Tradendae) (16. oktober 1979)

Evangeliets forkyndelse[PDF] (Evangelii Nuntiandi) (8. december 1975)

Populorum Progressio – Om folkenes fremskridt [PDF] (1967)

 

Andre pavelige dokumenter:

Den eftersonodale skrivelse af pave Benedikt XVI - Sacramentum Caritatis (2007)

Bliv hos os Herre - Mane nobiscum Domine [pdf] (7. oktober 2004)

Kirken i Europa - Ecclesia in Europa [pdf] (28. juni 2003)

Om Rosenkransen -  Rosarium Virginis Mariae [pdf] (16. oktober 2002)

Ved indgang til det nye årtusinde - Novo Millennio Ineunte (6. januar 2001)

Herrens Dag -  Dies Domini (31. maj 1998)

Freden på Jorden -  Pacem in Terris (Johannes XXIII, 11. april 1963)