Etik

DET SANDE OG DET GODE - EN INTRODUKTION TIL KATOLSK MORALLÆRE

Nogen siger moral, andre etik, og alle taler om værdier. Menneskelivets moralske dimension, dvs. godt og ondt, sandt og falsk i vor gøren og laden, vil altid være nærværende, uanset hvilke ord man anvender til at tale om det. Lige så naturligt er det, at gudsforhold og moral hænger sammen. Troen omfatter jo hele livet og ikke kun en særlig isoleret eller åndelig sektor ved navn "religion". Både i jødedommen og i kristendommen er moral og gudsforhold knyttet tæt sammen, tænk blot på de ti bud, på kærlighedsbudet og på Jesu ord: "hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig" (jf. Matt 25,31-56).

 

Moral er et begreb med mange afskygninger, og man kan identificere i hvert fald tre dimensioner:

1) Den universelle dimension, dvs. fundamentale principper som gensidig respekt, elsk din næste som dig selv etc.

2) Den partikulære dimension, dvs. generelle regler, der er afledt af de fundamentale principper, som f.eks. du må ikke stjæle, du skal vise din ægtefælle troskab etc.

3) Den individuelle dimension, dvs. den konkrete afgørelse, hvor individuelle omstændigheder og modstridende krav gør sig gældende.

 

Den katolske morallære udspringer af et ganske bestemt menneskesyn og en ganske bestemt forståelse af den sande lykke, af den sande frihed, af samvittigheden, af dyderne, af synden, af det menneskelige samfund, af nåden, af kirken og af budene.