Katolsk Liv - Livet som katolsk kristen

Katolsk liv er en frivillig forening. Katolsk liv vil informerer katolikker og andre kristne om katolsk liv. Katolsk liv er et frivilligt lægmands projekt, hvor økonomisk velvilje og/eller din aktive medvirken er af stor betydning
Ansvarshavende redaktør: Kuno Arnkilde, Adresse: Vinkelvej 27, 2990 Nivå Telefon: 23 44 81 55, E- mail : infokatolskliv.dk
Hjemmeside: katolskliv.dk