Hvorfor kan kvinder ikke blive præster i Den katolske Kirke?

Alle mennesker har samme værdi i Guds øjne. Uanset alder, race, nationalitet, udseende, intelligens og præstationsevne. Og uanset køn. Kvinden og manden har præcis samme værdi i Guds øjne. Men de er forskellige, og de har forskellige opgaver. 

Den katolske præst er biskoppens hjælper og fortsætter altså den opgave, som Jesus selv gav til apostlene (Se artikel om paven og demokrati i Kirken). Selvom Jesus havde masser af kvindelige disciple, udvalgte Han udelukkende mænd til apostle. Og apostlene gjorde det samme, da de gav opgaven videre. Derfor har biskopperne og præsterne i Kirkens 2000 år lange historie udelukkende været mænd.

Man kan ikke med sikkerhed vide, hvorfor Jesus har villet det sådan, men Kirken har ikke ret til at lave om på det, som Jesus har bestemt. 

Der er ingen som har ret til at blive præst i Kirken. Selvom man fornemmer, at Gud kalder én til at blive præst, er det i sidste instans biskoppen, som afgør om kaldet nu også er ægte. Man har altså ikke ret til at blive præst, bare fordi man er mand.

Der har været en tendens til, at mændene dominerede i Kirken - også i positioner, hvor der ligeså godt kunne have siddet kvinder. Det har ændret sig de senere år. Flere og flere kvinder sidder i ledende stillinger i bispedømmernes administration, i pavens rådgivende organer i Vatikanet og som professorer på de katolske universiteter. Denne udvikling vil forhåbentlig fortsætte.