Biskoppelige kommissioner

I bispedømmet København oprettes efter behov kommissioner, hvis medlemmer enten arbejder med et begrænset fagområde eller med en bestemt opgave. Medlemmerne udpeges af biskoppen, og kommissionen kan enten være udpeget på ubegrænset tid, på et bestemt åremål, eller til løsning af en bestemt opgave, hvorefter kommissionen opløses.

Hver kommission har sin egen vedtægt, der er stadfæstet af biskoppen.

 

Adresse:

Katolsk Bispekontor

Gl. Kongevej 15 A                  (Vis på kort)

1610 København V.

 

Aktuelle biskoppelige kommissioner