Ordenstilknyttede lægmandsgrupper

Benediktineroblaterne er tilknyttet et bestemt benediktinerkloster ved aflæggelse af oblatløftet, hvorved de forpligter sig til at leve i verden efter Sankt Benedikts regel.

Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 0698.

 

Birgittineroblaterne, er tilknyttet Birgittinerordenen i det nærmeste birgittinerkloster, som i Danmark ligger i Maribo. Oblaterne er forpligtet til at leve i verden i forening med det birgittinskeordensfællesskab og efter den hellige Birgittas ånd. Priorinden i klosteret er også priorinde for oblaterne. 

Sankt Birgitta Kloster 'Habitaculum Marie'

Refshalevej 81, 4930 Maribo

Tlf. 55 72 85 16

Kontaktperson:

Ellen Margrethe Birgitta Nelth

Lærkevej 51,

4000 Roskilde

Tlf.: 46 37 05 85 eller mobil: 28 92 41 64

E-mail: embirgittanelth.dk

 

Den franciskanske Sekularorden (OFS)  er stiftet af Den hellige Frans af Assisi i 1221. Ordenens medlemmer samles i forpligtende fællesskaber, kaldet fraterniteter, hvor lægfolk og verdenspræster efter bedste evne efterlever vores franciskanske Leveregel for – med Den hellige Frans som forbillede og i hans fodspor – at følge Kristus.

Nationalminister: Hellen Zielke Nielsen 

Tlf.: 51 36 67 48   E-mail: nationalministerfranciskansk.dk

Hjemmeside: www.franciskansk.dk 

 

Den internationale montfortanske association "Maria, Hjerternes Dronning" er kirkeretsligt oprettet i Danmark med en afdeling, som har tilknytning til Skt. Montforts Kapel i Sorø. Der optages medlemmer, der bevidst ønsker at leve deres kristenliv i afhængig af Jomfru Maria, efter Skt. Louis-Marie de Montforts inspiration, i tilknytning til montfortanernes kongregation.

Regional leder og kontaktperson:

P. Thomas Birkheuser

Nørregade 19, 8700 Horsens

Tlf. 75 62 52 68

Associationens adresse:

Maison Montfort, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Tlf. 59 59 66 45,

e-mail: smmassmontfort.dk,

hjemmeside: www.montfort.dk

 

Lægdominikanerne er mænd og kvinder, der ønsker at leve deres kristenliv efter den dominikanske ordensfamilies spiritualitet og karisma. Foruden hyppig deltagelse i eukaristien, står bibellæsning, rosenkransbøn og teologiske studier centralt. For dominikanerne (Ordo Praedicatorum, prædikeordenen) står forkyndelsen i centrum. Lægdominikanerne skal i deres liv og virke bære vidnesbyrd om evangeliet. Lægdominikanerne i Danmark er tilknyttet dominikanerbrødrene i Lund (S). Henvendelse til Jakob Egeris Thorsen: jakobegeristhorsengmail.com.

 

Vor Frue af Karmels Sekularorden har som formål at hjælpe medlemmerne til at leve et kontemplativt og apostolisk liv i verden i den teresianske karmeliterordens ånd

Hjemmeside: www.sekularkarmelit.dk

Præses for den danske fraternitet:

Anne Balleby

Lerbjergvej 22, 4330 Hvalsø

Tlf. 26 27 14 08, e-mail: abballebyoutlook.dk

Vejleder for nye medlemmer:

Martin Emil Ebert

Kollelevbakken 5B st. tv., 2830 Virum

E-mail: infosekularkarmelit.dk