Helge Clausen: Katolsk mini-leksikon

Digital udgave, som er baseret på den trykte udgave af Helge Clausens Katolsk mini leksikon, 2. udg. Kbh., Katolsk Forlag, 1994, 256 s. (udsolgt fra forlaget).

-----------------------

De 2418 opslagsord i dette leksikon falder i tre grupper:

1) Tekniske termini i katolsk sammenhæng, som trænger til en kort forklaring.

2) Centrale religiøse begreber som tro, sakramenter og Kirke, der får en længere redegørelse for, hvad Bibelen og den katolske Kirke siger herom.

3) Almenmenneskelige begreber som angst, glæde, ensomhed, seksualitet, frihed og gæstfrihed, der ligeledes belyses ud fra Bibelen og kristen praksis ned gennem kirkehistorien. 

Katolsk Minileksikon