Ordo Virginum

Jomfruvielsen er en af de ældste vielser i Kirken, som det 2.Vatikankoncil har genindført. Ved en højtidelig vielse indvies en kvinde, som er jomfru, officielt af biskoppen til et liv i gudviet stand. Ved sin vielse lover hun at leve bestandigt i jomfruelighed for Kristus alene i uselvisk tjeneste for Kirken gennem et liv i bøn, bod, barmhjertighedsgerninger og apostolsk arbejde.

Hjemmeside: http://www.consecratedvirgins.orghttp://consecratedvirgins.org 

Henvendelse: Biskop Czeslaw Kozon