Det tror katolikkerne på

Tro er i sin natur af meget personlig karakter. Det handler om den enkeltes forhold til Gud, men også om at være del af et større fællesskab. I Den katolske Kirke er vi meget bevidste om dette fællesskab, og vi tror på, at Gud på flere måder er tilstede i dette fællesskab. Den katolske tro er således ikke blot et udtryk for summen af de enkeltes tro, men et udtryk for hele Kirkens natur.

Den mest systematiske fremstilling af vores tro som katolikker, finder man i Den katolske kirkes Katekismus. Desuden har vi her på siden fremhævet nogle af de elementer, som ofte opfattes som typisk katolske.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kigge videre under Katolsk Minileksikon.

Katekismus

Den katolske tro er et resultatet af en lang tradition. Op gennem historien har mange teologer udarbejdet systematiske fremstillinger af troen, men i 1993 udarbejdes fra centralt hold en officiel katekismus for Den katolske Kirke. [Læs mere]  

 

Trosbekendelsen

Allerede tidligt har Kirken udtrykt og videregivet troen ved korte trosbekendelser. Disse korte og syntetiske sammenfatninger af troens indhold finder vi mange steder i Bibelen. Kirken sammenfatter også sin tro i trosbekendelsen, som fremsiges i fællesskab hver søndag. Trosbekendelsen har to former: Den apostolske Trosbekendelse og Den niceakonstantinopelske Trosbekendelse. [Læs mere]

Jomfru Maria

Jomfru Maria spiller en væsentlig rolle i Den katolske Kirkes liv og lære. Men læren om Maria (Mariologien) får kun sin rigtige plads, når den ses i forbindelse med læren om Kristus (kristologien). Kristus som er selve grundstenen i Den katolske Kirkes tro og liv. Vi kan således kun forstå Maria udfra hendes funktion i forhold til Kristus. Kristus er grundstenen og udgangspunktet for hele Kirkens liv og tro. [Læs mere]

Helgener

I Bibelen omtales alle mennesker som lever og dør i troen på Jesus Kristus som "hellige" (2 Kor 1,1). Ud fra dette synspunkt er alle kristne hellige mennesker. Men allerede i den tidlige kirke begyndte man at ære mennesker, som på en særlig måde havde levet et helligt og gudfrygtigt liv. Helgenkulten voksede frem af martyrkulten. Martyren som gik i døden for sin kristne tro var længe prototype på en helgen, og det som "gjorde" martyren til en helgen var den kultus som opstod spontant ved vedkommendes grav. Efterhånden dukker andre trosvidner end martyrerne op, og helgenkulten tager til. [Læs mere]

Paven og pavedømmet

Paven er Den katolske Kirkes øverste leder. Netop som leder for over 1 milliard mennesker er paven et af de mennesker som næsten alle - katolikker eller ej - har en mening om. Vi vil derfor her komme med nogle enkelte fakta om paven og pavedømmet. [Læs mere]