Den nordiske bispekonference beklager offentliggørelsen af tegninger

CONFERENTIA ESPISCOPALIS SCANDIÆ

__________

Generalsekretær: Biskop William Kenney 2. februar 2006

Den nordiske bispekonference beklager offentliggørelsen af tegninger af Profeten Mohammed

Den danske avis Jyllandspostens tegninger af Profeten Mohammed har fået udbredt opmærk-somhed blandt muslimer og mange andre over hele verden. Mange har oplevet, at deres religion er blevet angrebet og nedværdiget.

Den Romersk-katolske Bispekonference for de nordiske lande beklager dette angreb på religio-nen og de utvivlsomme sår, som dette har forårsaget blandt vore muslimske venner. For størstedelen af menneskene giver religionen mening i deres liv, og dens grundregler er kilden til de traditioner og regler, som de lever deres liv efter. Igen og igen synes det i vort nordiske område, at bestemte opinionsdannere føler, at de er fuldstændigt frie til at sige, hvad de ønsker uden nogen respekt for andre menneskers forståelse og tro. Vi er tilhængere af fri og åben diskussion, som søger sandhe-den, men i en kontekst og et klima af gensidig respekt og viden om, hvad man taler om.

Vor medfølelse går til vore muslimske søstre og brødre, vi forsikrer dem om vore bønner til den ene Gud, som vi tror på, at han vil støtte os og komme os til hjælp.

Underskrift

+ William Kenney

Titularbiskop af Midica

Generalsekretær for Den nordiske Bispekonference

 

Den nordiske Bispekonference er organisationen af katolske biskopper i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

For yderligere kontakt: Den nordiske Bispekonferences sekretariat, +46 - 31 - 709 57 15, nbkbishopsoffice.org - fax: +46 - 31 - 49 21 70 Den nordiske Bispekonference Box 135 S-421 22 Västra Frölunda Sverige

CONFERENTIA ESPISCOPALIS

SCANDIÆ

__________

Generalsekretær: Biskop William Kenney