Academicum Catholicum

 

Foreningen, der blev stiftet i 1896 af en kreds af katolske akademikere og intellektuelle, ønsker  - ligesom dengang - at skabe og opretholde et miljø for mødet mellem på den ene side vor katolske tro og religion og på den anden side kultur og videnskab. Dette sker blandt andet gennem oplysning og fri debat om tidens tendenser og udfordringer set i lyset af katolsk tro og lære, i respekt for Evangelierne og den 2.000-årige Tradition i Kirken. Deltagelse i AC’s arrangementer er som hovedregel gratis.

AC lægger vægt på at skabe en ramme for medlemmernes fordybelse og vækst i troen, spirituelt såvel som intellektuelt. Dette sker ved foredragsvirksomhed, studiekredse eller på anden måde.

Bestyrelse: Rasmus Johan Nitschy Münchow (formand), Carsten Günther, Nik Bredholt, Julio Hans Casado Jensen og Benny Lindeberg

E-mail: acatholicumgmail.com

Kasserer: Carsten Günther, E-mail: carstengunthercity.dk

 

 

Præst: Martin Chase S.J.

AC´s hjemmeside