Moshe, Faris Toma

Præst for de kaldæiske katolikker

Andenpræst i Aarhus (57)

(Født: 7.10.1973 - Præsteviet: 8.5.1994)

Ryesgade 33, 4 th.

8000 Aarhus C

Tlf. 86 18 86 81

Mobil 61 93 90 93

E-mail: faris_tomayahoo.com