Kollekt til fordel for Ukraine pinsedag den 19. maj 2024

Kære trosfæller

   På vort møde i Luxemburg i marts besluttede vi i vor bispekonference af lade afholde en kollekt til lindring af nøden i det krigshærgede Ukraine. Vi valgte pinsedag til denne kollekt.

   Der er stor nød mange steder i verden og ikke mindst er to andre områder hærget af voldsomme og blodige konflikter, nemlig Gaza og Sudan. Når vi i bispekonferencen har særlig opmærksomhed på Ukraine, er det fordi, der - ikke mindst gennem kardinal Anders Arborelius’ og biskop Erik Vardens besøg i landet sidste år – er etableret en mere intensiv kontakt. Hertil kommer, at mange ukrainske katolikker og andre kristne er kommet til vore lande på flugt fra krigen.

     På bispekonferencens vegne anbefaler jeg denne kollekt, som eventuelt kan optages som en særkollekt pinsedag. Det indsamlede beløb bedes snarest efter sendt til Caritas Danmark, som vil formidle det videre til de ukrainske kontakter. Caritas’ bankforbindelse er reg.nr. 7132 kontonr. 2319477 mærket ”Ukraine.”

+Czeslaw