Kære trosfæller,

   Fredag den 10. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, begynder pinsenovenen, Kirkens traditionelle forberedelse til fejringen af pinsefesten.

   Pinsenovenen er en andagt med bøn til Helligånden om hans bistand, ikke mindst gennem hans gaver. Vi har alle brug for disse gaver, som vi har modtaget, hvis vi er blevet firmet, men…

Læs mere

Nyheder

Pastor Hans Esmark afgået ved døden

   Tirsdag eftermiddag, den 14. maj afgik pastor Hans Esmark ved døden på Frederikssund sygehus efter længere tids sygdom.

    Hans Esmark blev født den 26. februar 1943 på Frederiksberg som søn af civilingeniør Erik Fritz Esmark og hustru Annelise f. Ellerbek.…

Læs mere

Pastor Hans Esmark sov ind onsdag d. 14. maj, 81 år gammel. Han blev efter længere tids sygdom indlagt på Frederikssund Hospital for få dage siden. Om formiddagen modtog han de syges salvelse.

Pastor Hans anbefales til alles forbøn.

Herre, giv p. Hans den evige hvile, og lad det Evige Lys lyse for…

Læs mere

Plakaten til årets Ømvalfart er parat. Klik på billedet.

Læs mere

Kære trosfæller

   På vort møde i Luxemburg i marts besluttede vi i vor bispekonference af lade afholde en kollekt til lindring af nøden i det krigshærgede Ukraine. Vi valgte pinsedag til denne kollekt.

   Der er stor nød mange steder i verden og ikke mindst er to andre områder hærget af voldsomme…

Læs mere

I år er det 75 år siden den traditionelle valfart øst for Storebælt startede til Åsebakken. 

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man…

Læs mere

Vi har efterhånden mange år fejret Kristi Legems og Blods fest med pontifikalmesse og procession i Skt. Therese Kirke og Rygaards skole park. I år markeres festen torsdag den 30. maj kl. 18.00.

Alle menigheder i Hovedstandsområdet samt deres præster, diakoner, ordenssøstre er inviteret til at…

Læs mere

Quick links