Download

 

Her er en samling af de ressourcer der findes på katolsk.dk

Kirkelige dokumenter

 

Attester m.m.

 

(I forbindelse med navngivelse, dåb, ægtevielse el. navneændring kan rekvireres af den, det vedrører, ved henvendelse til det sted, hvor hændelsen har fundet sted. Såfremt attester rekvireres af andre end den pågældende selv el. den, der har forældremyndigheden el. er værge, bedes man forevise behørig fuldmagt).

Pastoralrådets dokumenter

Årsrapporter/sogneregnskaber